ออบิท 6 ทาสแห่งกาลเวลา ประมุข ลิมปนันท์

ISBN:

Published: December 1980

Paperback

265 pages


Description

ออบิท 6 ทาสแห่งกาลเวลา  by  ประมุข ลิมปนันท์

ออบิท 6 ทาสแห่งกาลเวลา by ประมุข ลิมปนันท์
December 1980 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 265 pages | ISBN: | 7.52 Mb

นิตยสารรวมเรืองสัน ตีพิมพเมือ พ.ศ. 2523 โดยมีเรืองในเลมไดแกวันเสารสลาย (Shatterday) แปลโดย ไตรรัตน ใจสำราญชนวน (Time Fuze) - แรนดอล การเซตต (Randall Garsett) แปลโดย ธรรมนูญ จรัสวัฒนผูโดยสาร (The Commuter) - ฟิลลิปส เค.

ดิก แปลโดย กิตติพงษ แพรักขกิจMoreนิตยสารรวมเรื่องสั้น ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2523 โดยมีเรื่องในเล่มได้แก่วันเสาร์สลาย (Shatterday) แปลโดย ไตรรัตน์ ใจสำราญชนวน (Time Fuze) - แรนดอล การ์เซ็ตต์ (Randall Garsett) แปลโดย ธรรมนูญ จรัสวัฒน์ผู้โดยสาร (The Commuter) - ฟิลลิปส์ เค. ดิก แปลโดย กิตติพงษ์ แพรักขกิจราตรีมิสิ้นสุด (The Xi Effect) - ฟิลลิป ลาธาม (Phillip Latham) แปลโดย ธนพงษ์นิราศ ชาห์ ไก โด จี (Shah Guido G.) - ไอแซค อสิมอฟ แปลโดย พิเชฐ ชีพสัจญาณทาสแห่งกาลเวลา (Slave of Time) - โรเบิร์ต เช็คเลย์ แปลโดย ธนิต พงษ์ดำบรรณ์ยอดนักคำนวณ (Misfit) - โรเบิร์ต เอ. ไฮน์ไลน์ แปลโดย ปริทรรศน์ พันธ์บรรยงค์Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ออบิท 6 ทาสแห่งกาลเวลา":


ladobcostarica.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us